»We make the invisible visible, year 2013«

MAX-Lab IV, den stora synkrotronljusacceleratorn, är nu under uppbyggnad uppe på Brunnshög. »Ljuset från Lund«, med sitt strålande juleljus. Ottosson ser här till användning- en av MAX, då man förväntar sig att man till och med ska kunna bestämma urtida varelsers utseende, färg, etcetera, si- sådär 50 miljoner år tillbaka i tiden… Hur såg exempelvis Lukastjurens anfader ut? Dagens Lukastjur håller på att bli mer och mer digital och består kanske snart enbart av ettor och nollor. ESS-anläggningen (European Spallation Source) på Brunnshög håller också den på att etableras. Bäva månde vad den kan få för nytta för Lukasgillet.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2013

keyboard_arrow_up