Vaksamhet är en dygd

Ladoniens marinförsvar har fått indikationer på främmande undervattensverksamhet på ladonskt territorium (i Skälderviken). Statssekreterare Lars Vilks har själv gett sig ut på jakt. Han misstänkte först och starkt att kränkningen kommer från ett östligt grannland. Till saken hör att Ladonien re- dan för flera år sedan förklarade Sverige och San Marino krig. Någon fred har ännu inte uppnåtts. Det är nu vintertid och det kalla kriget fortsätter således. I Ladonien har man varit förutseende och satt upp en stor och synnerligen berättigad skylt: »Varning för IS!« SÄPO har för sin del diskret klätt om till Polisbjörnar. Men, man kan förmod- ligen förvänta sig samma resultat i Ladonien, som i grannlandet Sverige: Easy come, easy go! Så små- ningom visade det sig emellertid att den förmoda- de undervattensverksamheten bara var ett isberg, som slitit sig från Arktis och drivit in i Skälder- viken. Vilks var dock inte sen att ta chansen att hugga i och ta fram en installation – isskulpturen Isis – ett fint komplement till redan existerande Nimis. Isberget är visserligen stort och går nog inte av för hackor, men kan säkert ändå hackas och formas till en snygg skulptur, exempelvis en hund. I bakgrunden syns den svenska flaggan, vid stranden Nimis och vid sidan om den ladonska flaggan, som är helgrön med ett grönt kors.

FAKTA OM LADONIEN: Landet förklarade sig fritt från Sverige den 2 juni 1996 och har cirka 15 000 invånare (2014), alla med dubbelt medborgarskap (främst svenskar, ungrare och amerikaner). Yta: 1 kvadratkilometer. Regenten heter Carolyn i. Statssekreterare är Lars Vilks. Statsskick: Remoni. Språk: latin och ladonska. Valuta: örtug. Valspråk: Omnia Vincit Amor. Installationer (tillika sevärdheter): Nimis (1980), Arx (1991) och Omfalos (1999). Den senare har dock bortforslats av svenska myndigheter i ett slags krigsbyte.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 2014

keyboard_arrow_up