Tulpanträd slår rot på Universitetsplatsen

»Lund måste bli sexigare!« Det förklarade Johan Wester när han på Lukasdagen talade inför för- samlade bröder om vikten av förnyelse av den urgamla lärdomsstaden. Kanske tänkte han då på de »sexaftnar« som broder Bengt Rooke ar- rangerade i AF-borgen i slutet av sextiotalet? Kanske på de exotiska tulpanträd som ska plan- teras mellan hägg och syren där en gång uni- versitetets första botaniska trädgård blomstrade? Också Helgo Zettervalls universitetsfontän be- höver ett ansiktslyft, kanske är det dags att byta den vattensprutande Minerva mot en idéspru- tande Johan Wester?

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2015

keyboard_arrow_up