Tage E Nilsson

Peter Larsson debuterande broder i Lukasgillet blir här renad i ett s.k. Lukas-badkar. Han ar intendent i Skånes konstförening och vice ordf i kulturnämnden i Lund. Han tillhör en slumrande konstförening och det syns på föreningens tecken som blundar.

Lukasmålare: Tage Nilsson
Årtal: 1989

keyboard_arrow_up