Professor emeritus Gösta Vitestam medverkar i Kiviksakademien sedan 15 å. Den pågår under tre dagar på Kivik och Nordens orientalister (semitister, arabister etc) träffas varannan sommar. I år var det dags igen och Gösta försökte under kongressen ge svar på frågan ”Vem var egentligen Moses?”. Gösta har forskat och funnit att en muntligt bevarad tradition håller och är t o m sann. Detta bekräftas av att man i berättelserna nämner vissa stjärnbilders förhållande till varandra, d v s hur de befann sig i förhållande till varandra vid tiden för Moses levnad. När man tar astronomer till hjälp går de så tillbaka och finner att tecken för stjärnbilderna stämmer. I vilket fall som helst berättar Gösta att Moses var son till drottning Hatshepsut. Enligt Göstas beräkningar föddes Moses år 1534 f kr, närmare bestämt den 8 februari. Modern drottning Hatshepsut var då 14 år gammal. Hyfsat gjort av en tonåring.
Gösta står ibland på Sandhammaren och befinner sig då på nordiska fastlandets plats närmast Mecka. Han har till svenska översatt en uppfostringsskrift för prinsar Kanz al mulul ft kaifiyyat as-suluk och heter då Furstarnas skattkammare i fråga om sättet att uppföra sig. Han är specialist på österlenska och österländska dialekter

Här ser vi Gösta Vitestam, huggande ut hieroglyfer i en obelisk. Och liksom i egyptiska gravar och texter, gömmer de en hel del oväntade saker. Gösta befinner sig i sitt älskade Kivik och i en havsvik placerar han sin obelisk. Trots att hieroglyfer är en nyhet för Gösta, kan han inte låta bli att dikta supvisor också i detta för honom främmande språk.

En ordets gosse i Kivik
ville i hieroglyfernas språk bli rik
i sin Göstabudsal
han gjorde sitt val
och glömde Hatseptsuts budskap i strandvik.

keyboard_arrow_up