Gösta Vitestam, sekreterare i Lukasgillet och professor i semitiska språk, skriver och läser dikter för f d sekreteraren Yngve Löwegren. Vitestam skriver om okända skåningar som härigenom plötsligt blivit kända. Han har upptäckt en igenvuxen och bortglömd gravsten som tillhör Sydskånska Nationen.Snapsglaset kan mycket väl symbolisera samma tradition som finns i Mexiko, där man träffas och tar ensup för de avlidna. “Löwet” är i full skratt.

keyboard_arrow_up