Stjärtsoppan är slut

Som exempel på det klassiska holländska genremåleriet ser vi här en kroginteriör, från ett större hotell här i staden där ett likaledes icke namngivet sällskap för konstnärer och konstvänner höll årsmöte tidi- gare i år. Där bar det sig inte bättre än att den utlovade ärtsoppan inte bara tröt i första serveringsomgången utan att den andra omgången, när den väl kom, visade sig oätbar på grund av alltför litet kokta ärtor. Det var inget annat för den svultne konstnären att göra än att likt en Emil i Lönneberga sätta en av de tömda soppskålarna över huvudet för att slicka i sig det sista.

Lukasmålare: Hans Verduijn
Årtal: 2018

keyboard_arrow_up