Sölwe Olsson

KonstHÖgskolan i Malmö, förkortad KOHÖM, satsar på internationell prägel. De gamla disciplinerna måleri, teckning , skulptur och grafik, vårdade på gamla Forums målarskola, ersätts av nya studieobjekt i tidens anda: computer graphics, body art, installationer o.s.v. Stafflier, kavaletter, målarskrin, paletter o.s.v. kastas i containern, men upptäcks av den nya generationen som möjliga delar av en blvande”installation”. Den gamla och uttjänta Lukasoxen kan ingå i en ny kretsloppsestetik och på så sätt likt kollegan galten Särimner uppstå på nytt efter varje slakt.

Lukasmålare: Sölve Olsson
Årtal: 1995

keyboard_arrow_up