Snapsvisetävling

Skriv årets bästa Lukassnapsvisa!

Lukasgillet kännetecknas av konstnärlighet i alla dess former, icke minst genom egenskrivna dryckesvisor. En stor sådan diktare var Gösta Vitestam, under sin levnad till vardags professor i semitiska språk. Hans viskompendium är en ständig följeslagare på våra gillen.

För att ge alla bröder möjlighet att få visa upp sina talanger utlyste Styrelsen inför Julgillet 2019 en snapsvisetävling som återupptogs efter pandemiuppehållet 2022. Vid Julgillet koras en vinnare utsedd av en hemlig jury som ovetande om vem som skrivit bedömer bidragen. Vinnaren får en snaps och presentera sitt bidrag under kvällen. Alla av juryn godkända visor kommer att vara underlag för en ny visbok, kanske redan till 130-årsjubileet, allt beroende på Brödernas kreativitet.

Bidrag kan när som helst under året skickas till Gillesmästaren på adressen gillesmastare@lukasgillet.se.

I lagom tid inför Julgillet tillställs de anonymiserade bidragen  juryn som utser en vinnare.

Så fatta pennan, låt inspirationen flöda och skicka in ditt bidrag. Du kan bli odödlig!

Gillesmästaren

keyboard_arrow_up