Semper in focus

Det sägs att Ladonien bytt valspråk, från »Omnia Vincit Amor« (Kärleken övervinner allt) till »Sem- per In Focus« (Alltid i brännpunkten). På stranden ser vi tre maskerade och förmodligen redan påtän- da terrorister, vilka visar ett extremt och brinnande intresse för den Ladonska nationalsymbolen Ni- mis. Lukastjuren, som råkade vara på tillfälligt be- sök hos en gammal flamma, har fått eld i baken och försöker i all hast fly inför hotet om ett föreståen- de attentat. Statssekreteraren i Ladonien, tillika dess brandchef, försöker stoppa flykten men verkar sam- tidigt ta sig vatten över huvudet. De tre inkräktar- na tros vara från Sverige eller San Marino, de två länder som Ladonien förklarade krig mot 2005, och de kom sannolikt sjövägen, som för tillfället var IS-fritt.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 2016

keyboard_arrow_up