Sagan om ägget

En klassisk fråga är vad som kom först: hönan eller ägget? I årets planschvisning är svaret otvetydigt: först kommer Nils-Otto Sjöberg – och därmed ägget. Ty Nils-Otto har ju skrivit boken »Sagan om ägget«, vilken han bland annat marknadsfört på Bokmässan i Göte- borg. Här verkar han dock mer vara ute i bokskogen. Utöver att in- tressera sig för ägget som symbol har Nils-Otto också ett engagemang i frågan i assisterad befruktning, och valet av »den rätta spermien«. Till vänster i bilden erbjuder han här som synes personligen kvalitets- säkrade doser av den varan. Målningen, som är gjord av en holländsk mästare, är förstås utförd i äggtempera.

Lukasmålare: HANS VERDUIJN
Årtal: 2017

keyboard_arrow_up