Pekpinnar och morötter

Konsthallschefen Åsa Nacking försöker med ny peda- gogik att locka svikande publik till Lunds konsthall med att med pekpinnar av olika slag, knuffa in offent- ligheten till utställningarna. Hon använder pekpinnar i ryggsäcken istället för piska. Till sin hjälp har Nacking Gösta-John Bredberg (L), som trycker ner morötter för att på detta sätt locka publik till konsthallen (ge dem en morot).

Lukasmålare: Johan Lünnér
Årtal: 2006

keyboard_arrow_up