Dra dra min gamla oxe det bästa du förmår
du drar ju Lukas Gille som snar är nittio år
Ålderman Folke Alm styr Lukastjuren och Gillet hänger med. Längst bak i vagnen sitter Gunnar “Keddy” Kjellgren skattmästare i Lukas och sekreteraren i Lukas Gösta Vitestam. De har hämtat ställningarna till Lukasplanscherna, redan i den tidiga morgonstunden. Andra Lukasbröder finns på vagnen. Anders W Mårtensson och Thure Thörn sitter bakom åldermannen.

keyboard_arrow_up