»Lawrence Vilks of Arabia«

Rondellhunden jagar Lawrence sittande på kamelen, och som istället för piskan där bak eller moroten framför nosen, försöker få kamelen (egentligen dromedaren) att springa fortare genom att locka den med en ask CAMEL. Men, ingen rök utan eld, som man brukar säga. Kossan Ko-ran tittar slött på, medan tjuren Mu-Hammed är heltänd (kan man se!). Snaps-Anden i flaskan är helt upptagen med att fundera på hur han ganska onykter ska kunna ta sig till Mecka, därav »Hajj, Du!«. Lawrence Vilks, däre- mot, försöker överskrida gränsen från Lund till Mecka genom passgång på kamel. Bara nu inte ryttaren hamnar i klistret, dit- satt av något Mus-Limskt. När det gäller konstverket »Rondell- hunden« i Kalmar, så har »den utställningen ställts in på grund av utställarnas inställning«, kan man kanske säga lite dubbelty- digt. Den sataniska musicalen »Dogs« bör däremot kanske änd- ras om till Kabaret, för att bättre passa den islamistiska synen.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 2008

keyboard_arrow_up