Instruktion för uppdatering av befintlig text på hemsidan

1.

När ni loggat in på hemsidan och besöker den (lukasgillet.se) får ni en administratörslist upptill i fönstret.

2.

Navigera till det inlägg ni vill redigera precis som om ni besökte hemsidan på vanligt sätt. Klicka sedan på “Redigera inlägg”.

3.

Ni kan nu redigera inlägget som i vilken ordbehandlare som helst. Glöm inte att klicka på [Uppdatera] till höger när ni är nöjda med ändringarna. Gör gärna inga andra stiländringar än kursiv eller fet stil och versaler. Inläggen får gärna vara så rena som möjligt av tekniska skäl.

Texten med målare och årtal hämtas in automatiskt, så den behöver inte finnas i inläggen.

4.

När ni klickat på [Uppdatera] och sidan laddats om är ändringarna sparade. Ni kan nu klicka på “Visa inlägg” för att komma tillbaka till inlägget på “framsidan”.

5.

Ni har nu uppdaterat inlägget ifråga och är tillbaka där ni startade. Nu kan ni navigera vidare till nästa uppdateringspunkt och upprepa manövern.

Hej Lukas!

keyboard_arrow_up