Högexplosiv kanonkung

Onkel Donald Rumpsteak (D. Rumfeld försvarsminister) från USA har belönats med »Foten i munnen-priset« för årets märkligaste uttalande. Han sa följande: Det finns saker som vi vet att vi vet. Vi vet också att det finns saker som man inte känner till. Med andra ord vet vi att det finns vissa saker som vi vet att vi inte vet. Men det finns även sådant som är okänt och som vi inte känner till – det som vi inte vet att vi inte vet något om. Vår svenska kulturminister Maria Ulvskog förekom- mer här som tofsen i hans tomteluva och hon tillämpar också Rumpsteaks kun- skapsteori. I en konkret fråga vad gällde bevakningen av Skandia och dess avgång- ne styrelseordförande Bengt Braun, tillika Bonnierkoncernens chef, sa Ulvskog så här: Jag har bilden via andra som har följt nyhetsrapporteringen som tycker att eller ställer frågan: Hade det varit någon annan person som hade varit så involverad i Skandias angelägenheter de senaste åren som inte haft den här maktpositionen inom medievärlden hade inte granskningen varit tuffare då? Och jag är beredd att ställa samma fråga utan att ha läst alla tidningar, följt alla medier… Jag har som sagt inte följt medierapporteringen så jag riktigt kan uttala mig. Men jag träffar människor som säger så här. Ja, vi hörde vad hon sa, men vad menade hon egentligen?

Lukasmålare: Ronny Hård
Årtal: 2003

keyboard_arrow_up