Hård ställer ut

Här finner vi ett stycke magisk realism eller mån- ne surrealism? Enligt konstnären föreställer plan- schen »två hjältar i Lund som verkar i det tysta«. Självfallet är dessa hjältar tillika Lukasbröder. Till vänster ses i karaktäristisk pose Dan Jäger, vilken lyckats med konststycket att i flera år framgångs- rikt driva konstgalleri i staden – numera därtill utan uppbackning ur storkapitalets Kapp-säck. Till höger en produktiv konstnär tillika verksam pedagog. I oktober i år kunde Dan i sitt galleri presentera mannen till höger, vilken vi känner igen som Ronny Hård, icke blott en produktiva- re konstnär än många utan därtill en flitigt verk- sam pedagog. Bilar är som bekant ett ofta åter- kommande motiv i Ronnys målningar, och här har dessa i någon form av förhöjd verklighet lösgjort sig från dukarna och fått fritt spel för galleriet.

Lukasmålare: Bo Cronqvist
Årtal: 2019

keyboard_arrow_up