Evangelisten Andrzej

Den konsthistoriskt bildade identifierar lätt inspirationskällan till denna plansch. Det är Abbot Wedrics Evangeliebok, gjord kort före 1147. Emellertid har Gud faders hand här ersatts av Lukasoxen, och evangelisten bär Andrzej Ploskis drag. Nedanför Lukasoxen finns en fågel som viskar något i evangelistens öra (»Fuglesang«). Bakgrunden är att Ploski uppträdde i Västerkyrkan i Lund med Lennart Prytz, tidigare kommunstyrelsens ordförande men för da- gen predikant, psalmer sjöngs, bland annat psalm 369, Ploski de- monstrerade för de närvarande häpna barnen hur ormar kan för- vandlas till fiskar och stenar till bröd, något som cirklarna i hörnen på planschen påminner om. Wedrics bläckhorn har här ersatts av ett av Grand Hotels snapsglas, färgsättningen är också, som Ploskis kalufs, något fri.

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2006

keyboard_arrow_up