Domkyrkoforum – för människor i nöd

Bakom den byggnad som nu uppförs söder om Domkyrkan finns behov av toaletter. När Øresundsbron öppnade sommaren 2000 kom det ytterligare mängder med turister, inte minst från Danmark. Väl framme i Lund stannade de framför Domkyrkan, men då hade också den danska ölen gjort sin verkan och behovet av toaletter blev akut. När man i domkyrkoförsamlingen började diskutera toalettbygget kom man fram till att det behövdes ett större besökscentrum, som nu ska heta Domkyrkoforum. Här ska man kunna ta emot olika besöks- grupper, inte minst skolklasser. Men behovet av toaletter är mycket stort – och akut. Lukasbrodern och domprosten Håkan Wilhelmsson kommer i full fart springande längs Kyrkogatan för att komma först i kön till den högtidliga invigningen – och få lätta på trycket. Bakom den långa kön ser man också svartrocken Henrik Schartau. Han är den som stått och väntat längst – och till slut kunde han inte hålla sig. En annan behövande är världens minste jätte, Finn, som blivit kissenödig i sina ansträngningar med att skaka pelarna i Domkyrkans krypta. Han har klättrat upp i ett träd för att se om det finns en ex- tra-nöd-ingång…

Lukasmålare: Hasse Karlssonn
Årtal: 2010

keyboard_arrow_up