DÖDEN GÅR IGEN

Per Karsten på Historiska museet öppnade i februari 2014 »en svår utställning« kallad »Döden ett bekymmer«. Bland fö- remålen finns en skalle som tillhört Jan Persson Mås, som av- rättades 1817 och vars skalle ingår i anatomiska institutionens samlingar som omfattar 1 200 kranier och 800 underkäkar. I bara en handfull fall känner man till personens namn och levnadsöde. »Det händer något när man vet namnet på en person«, sa Per Karsten i Sydsvenskan vid pressvisningen av utställningen. Jan Persson Mås’ liv hade kunnat passera i en Hollywoodfilm. Sju gånger lyckades han utan framgång rym- ma från Malmöhus fängelse. Åttonde gången – dagen innan han skulle avrättas för ett mord på en vakt i samband med det sjunde försöket, lyckades han och tog värvning i svenska flottan men blev ganska snart avslöjad, släpades tillbaka och halshöggs. Lukasbrodern Per Karsten lyfte också på locket till biskop Peder Winstrups sarkofag i Domkyrkans krypta. Winstrups kropp (1605–1679) är märkligt välbevarad efter mer än 300 år, vilket väckt forskarnas nyfikenhet. Mumien ska undersökas i ett år, bland annat ska man ta DNA-prov av den gamle, som på sin tid var »en myndig och maktlysten prelat, av naturen häftig och känslig för hot mot hans biskop- liga värdighet«. Winstrup har mycket på sitt samvete, bland annat ett finger med i tillkomsten av Lunds universitet, av Karl X Gustaf fick han uppdrag att utarbeta en plan för in- rättandet av ett universitet i Lund. Efter att forskningen fått sitt ska Winstrups kvarlevor begravas på Norra kyrkogården, eftersom Kryptan i en modern domkyrka behövs för annat… »Det är viktigt att lära av historien, men också att inse att de historiska samlingarna kan ha betydelse för dagens forsk- ning«, fastslår broder Karsten.

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2014

keyboard_arrow_up