Den försvunna gästboken

Planschen utgår från en målning av Giotto, som av- bildar Kristus göra entré i Jerusalem ridande på en åsna, en fresk i Arenakapellet, Padua. Kristus har här ersatts av Olof Kronvall, åsnan av en tjur, Jerusalem av Lund och byggnaden till höger i bilden av Lunds Domkyrka. Olof håller i triumf gästboken som han hela tiden haft hemma, ovetande om den panik som den försvunna gästboken med alla värdefulla mål- ningar och namnteckningar skapat i styrelsen. Styrel- sen tar emot Olof med åldermannen i spetsen. Han (åldermannen) ligger på knä framför tjuren och bre- der ut ett tygstycke tjuren kan trampa på, eftersom han glömt att Olof fått gästboken för att måla i den. (Kanske ett av de första självporträtten i Lukasplan- schmåleriets historia)? Till vänster i bilden har en av Lukasbröderna klättrat upp i ett träd för att bättre se vad som pågår. S:t Lukas i mandorlaliknande uppen- barelse välsignar det hela!

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2019

keyboard_arrow_up