Carl Foung

”Arx Corpus” av den kände monumentalartisten Lars Vilks, som nu fått byta gren (Nimis) till det obändiga Sten. Vilks har därmed grundmurat rykte att väl förvalta. Ett problem har emellertid dykt upp-nämligen att fastställa åtal för konstverket p g a dess placering och konstruktion. Allt talar dock för att det till slut blir ett åtal.
Själva konstverket
Likt Påskön uppställda stenstoder
Samlas varje levande och avliden Lukasbroder
Det är även möjligt att Vilks inspirerats av Gotlands unika raukar. Hur som helst, planscherna visar med viss tydlighet skulpturella antydningar, broderligt utförda som:
Bengt Rauke
Sten Stodman
Och Gad Rauking

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 1992

keyboard_arrow_up