Beteendeforskning under julgillet

Händelseförloppet vid Lukasgillets Julgille från första till sista snapsen… Beteendeforskning angående spritens inverkan på Lukastjuren. Med anledning av att parentatören Gösta Vitestams snapsvisor, som tryckts lagom till Julgillet i år. Före första snapsen lyser Lukastjuren av sturskhet, sen följer vi skeendet till sista snapsen och hans intighet. Forskningen står under överinseende av Gösta, som dirigerar tjuren – och snapsvisorna. Grand Hotel finns i bakgrunden.

Lukasmålare: Ronny Hård
Årtal: 2003

keyboard_arrow_up