Årsavgift

Årsavgiften höjdes till 450 kronor på årsmötet den 18 oktober 2022.

Inbetalning sker normalt under våren och endast till Lukasgillets bankgiro 781-2779. Några bröder kan händelsevis erhålla anmodan om betalning av avgifter även för tidigare år, i några fall beroende på att gjorda inbetalningar inte har haft identifierbar avsändare.

OBS! Enligt de av årsmötet den 18 oktober 2011 för Lukasgillet antagna stadgarna, utesluts medlemmar som – trots påminnelse – inte betalt medlemsavgiften under minst två år.

Styrelsen planerar ny FINN-bok 125 års Jubileumsbok. Vi ber medlemmarna om förslag på möjliga finansieringskällor, men också att framöver lämna egna penningbidrag till denna utgåva. En inte oväsentlig summa från medlemmarna har redan flutit in på gillets konto på SEB (clearingnr. 5624, kontonr. 10 935 84). Men, betydligt mer behövs för att det spännande och lovvärda projektet ska kunna slutföras. Vi tar gärna emot ditt bidrag, stort som litet.
Det går även bra att betala in ett bidrag på bankgiro 781-2779.

keyboard_arrow_up