1600-talets stora mästare

Och på tal om holländska mästare så kommer vi här till en plansch med rent rembrandtska chiaroscurokvalitéer. Den visar universitetets nyligen avgångne konstinten- dent, Lukasbrodern Lars-Göran Oredsson, mitt i den ut- ställning om »Konsten på Winstrups tid« som han ge- nomförde på Historiska museet tidigare i år. Här sprider han ljus (läs: en talgdank) över de gamla dukarna och levandegör dem så till den grad att stillebenen flyger och konterfejen gapar, och själv har han som synes blivit rent barock på kuppen.

Lukasmålare: THOMAS HOLM
Årtal: 2017

keyboard_arrow_up