… where nothing ever happens

På Krafts torg har man under senhösten som be- kant kunnat betitta en ljusinstallation med bud- skapet att »Heaven is a place where nothing ever happens«. Så må det vara i himlen, men i Lund är det precis tvärtom. Här inte bara händer det saker – de prov på synd och skam som produce- ras samlas in, dokumenteras och kan visas upp på Arkivens dag. Och än mer lär förstås komma i dagen genom det idoga grävande som förvandlat Lund till en enda stor installation föreställande första världskrigets skyttegravar. Orsaken till det sistnämnda är förstås det guldkantade spöktåg – utan vare sig förare eller passagerare – som kal- las spårvagnen. En sådan anser våra politiker att Lund behöver för att vara en modern stad. Fan tro’t – GAN, vars verk Göran Hermerén inkor- porerat här, var ju en stor modernist men klarade sig ändå med att avbilda hästar!

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2017

keyboard_arrow_up