Ur led är tiden

I dagarna har det talats om att Mikael Persbrandt ska läsa »Nyårsklockorna« i televisionen. Debatten har bara handlat om vem som bör få läsa dikten, inte om när det nya året faktiskt bör ringas in… I Lund har det senare inte alltid varit en självklarhet. 2017 ringde det automa- tiserade systemet i Domkyrkan in det både på nyårsaf- ton och dagen efter! Lund hoppade därmed 364 dagar framåt och torde alltså ligga ett år före resten av Sverige. Vad innebär månne det inför ett eventuellt avskaffande av sommartiden? Att just Lund har »sin egen tid« är för övrigt historiskt lämpligt, dels med tanke på Carl XII som gav Sverige en helt unik kalender, dels Carl August Hagberg som översatte Shakespeares ord »ur led är ti- den«. För att undvika att debaclet från 2017 upprepas anlitas nu åter den mänskliga faktorn: Lukasbrodern och domkyrklockaren Lars Jonvén. Om färgen i mål- ningen bör sägas att den nyttjar en av ritmästaren spe- cialblandad »klockbrons« på både klocka och klockaren (som inte är målad i »bara mässingen). Klockor gjuts för övrigt i en legering – och just nyårsklockor i en så kallad övergångslegering.

Lukasmålare: Gunnar Ottosson
Årtal: 2018

keyboard_arrow_up