Uppåkra vs Lund

Vid ett föredrag för Gillet påvisade Lukasbrodern Per Karsten bland annat den slående likheten i gatuplanen mellan Lund och det forna Uppåkra, något som styrker bilden av att Lund grundlades som en direkt efterföljare till den äldre, hednis- ka centralorten. Eller? Ty nya arkeologiska fynd har gjort staden ännu några decennier äldre än arkeologerna tidigare trott. Har städerna rent- av existerat parallellt? Ja, kan vi här avslöja! Vid ännu inte offentliggjord utgrävning vid Bantor- get i samband med byggandet av Grand Hotels nya glasverandor har man nämligen gjort ett sen- sationellt fynd som inte bara kommer att ställa Uppåkra i skuggan utan även att intressera The Walt Disney Company: en ännu större tecknad musliknande figur än den från Uppåkra – men med horn. Tillåt oss att presentera Lukas Pigg!

Lukasmålare: Olof Kronvall
Årtal: 2017

keyboard_arrow_up