Under avocadogrön Himmel

Utgångspunkt för denna komposition är Carl Wahlboms upptäckt av Gustav II Adolfs döda kropp på slagfältet vid Lützen. Men här hittas inte Gustav II Adolfs lik utan gruppcollagets uppfinnare… Anonyma bröder från det förflutna (där dräkterna inspirerats av kläderna i 1600-talets Lukasgillen) upptäcker gruppcollagets uppfinnare, nämligen Arne Ringström, vattenmåleriets mästare Hans Verduijn, strandskatornas betvingare Alexius Huber, de optiska konceptens okrönte kung och Sven-Bertil Berg, de gåt- fulla stadsbildernas mästare (obs handduken på balkongräck- et), vilka alla tillhör AVOCADO-gruppen. (De senare är också medlemmar i Lukasgillet). Deras ansiktsdrag börjar materalise- ras i collaget, som syns i målningarnas främre, vänstra del, där man också ser Bertil Bengtssons tumavtryck. Lukastjuren tittar gillande på!

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2003

keyboard_arrow_up