Tvåkungamötet på Stortorget

Jean Bolinder, författare, konstnär, dramalärare, var den för- sta person som invaldes i Svenska Deckarakademin (där han efterträdde Maria Lang). De övriga, som då ingick i Deckar- akademien, hade varit med och startat den, så de kunde inte bli invalda. 1985 erhöll han akademiens stora pris. Under årets Malmöfestival satt Jean i Skånska Dagbladets tält på Stortorget och signerade böcker. (SkD 19 augusti 2002). Hoppet lyser ige- nom i Jean Bolinders nya bok Martin Luffas hemlighet; det vill säga ännu en ny bok av Lukasbrodern och som fick god kritik i Skånska Dagbladet (6 september 2002). Här sitter kung Jean Bolinder under Karl X Gustaf på Stortorget i Malmö och signe- rar sina böcker. Publiken krymper i storlek inför kungarna. Och det finns gott om Jean Bolinders böcker. En ligger till och med under ett av bordsbenen…

Lukasmålare: Hans Verduijn
Årtal: 2002

keyboard_arrow_up