Thure Thörn’s hemliga vapen.

Thure Thörn’s hemliga vapen. Skulptör Thure Thörn har gjort brunnen på Lilla Torg i Malmö. För att vara säker på att det kommer vatten i brunnen, använder han sig av en slagruta och se, det kommer vatten rinnande i brunnen.

Lukasmålare: Olle Berlin
Årtal: 1973

keyboard_arrow_up