Bokförläggare Sven Håkan Olsson, hängiven Luksbroder har många uppdrag. Han är också en flitig bokutgivare på Berlirigs anrika boktryckeri. Han har blivit Lund trogen, är studentsångare med Gluntarna som specialitet. Nu har han gett ut Svenska kyrkans ekonomi AB under åren 1963–1983. Han t god näsa för väsentligheter. Sven Håkan Olsson gav Vägen där det Internationella huset ligger namnet Dag Harmnarskölds väg. Han bor i ett kulturhus i Tomegapsgatan, där det varit ett “Herrans liv” intilliggande fastigheter, som påstås förfalla.

keyboard_arrow_up