Tage E Nilsson

Häcklas de som häcklas bör, först genom deltat innan den klara källan.
Roland K Nilsson leder en ny konstnärsgrupp som kallar sig Deltagruppen. Här har de till synes fastnat i ett floddeltas dy utan att finna den klara konstens källa.

Lukasmålare: Tage E Nilsson
Årtal: 1976

keyboard_arrow_up