Nils Palmborg lånar ut böcker om svenska hamnar till Sovjet. Han pekar på Lund och Lunds hamn i framtiden, som kommer att bli en del av Sege å, beroende på Lunds expansion. Då finns det uppenbara risker för att det dyker upp ryska ubåtar även i dessa farvatten. En ubåt har kört på domkyrkan, därav dess lutning.

keyboard_arrow_up