Tage E Nilsson

Ålderman Folke Alm slår an tonen för Lukas-Bröderna och för Julgilles-kvällen. Luften vibrerar av toner.

Lukasmålare: Tage Nilsson
Årtal: 1991

keyboard_arrow_up