Hans-Uno och »kärringkonk«

Docenten Hans Uno Bengtsson framhåller populärvetenskapen. Han har här gjort försök i den finska sporten »kärringkonk«. Denna uppseendeväck- ande sport är från 1800-talet och vinnaren erhåller, efter den 254 meter långa hinderbanan, den burna hustruns (kvinnans) vikt i öl. Vår skicklige forskare och lukasbroder vill i detta försök undersöka vilket som pyser över mest; kvinnan eller ölet.

Lukasmålare: Sune Rudnert
Årtal: 2005

keyboard_arrow_up