Stundande handelskrig

Som en maoistiskt röd tråd genom verket går den kinesiska draken, skrämmande men under attack från alle- handa håll. Så exempelvis från den amerikanska örnen som Trumpet hotar med ekonomiska sanktioner – ett handelskrig? En annan person som kommer drakens fjäll förnär är Greta Thunberg, som skjutit ut sig från sin katamaran för att attackera tungviktskungen bland världens klimatbovar, här symboliserad av det berg av då- liga lågprisprodukter som draken vilar på. Vilket trassel som vår kulturminister Amanda Lind hamnat i (och då syftar vi inte bara på hennes frisyr). Varför ser draken så glad ut? Jo, han har köpt sig en utsläppsrätt för metan och kan nu med gott samvete ägna sig åt att tjursläppa sig (jfr »Shitting Bull«)…

Lukasmålare: Lukasmålarna
Årtal: 2019

keyboard_arrow_up