Spårvägslinje i Lund?

Den intensiva debatten i Lund om den planerade spårvagnslinjen, genom Clemenstorget och upp till Brunnhögsområdet, har verkligen satt sina spår. »Allt fler kommuninvånare säger nej till spårvägssats- ningen«. Ploski låter jätten Finn personifiera Lundabornas oro för att spårvagnarna kommer att dundra förbi i den stilla och sårbara kul- turstaden Lund. Kanske den till och med dyker ner underjordiskt i Domkyrkans krypta, där Finn krampaktigt klamrar sig fast vid sin pe- lare. I och med denna teori, har Ploski därmed, äntligen, lyckats lösa den eviga gåtan om jätten Finn. Bland alla föregångare, som tidigare försökt lösa gåtan, finns exempelvis Lukasbrodern Oscar Reutersvärd.

Lukasmålare: Andrzej Ploski
Årtal: 2013

keyboard_arrow_up