Skriet från konsthallen

Reformationen fyller som bekant 500 år och från lun- densiskt håll har man beslutat att celebrera detta med en byst av Luther på Domkapitlets innergård. Carl Foung har dock ett mer djärvt förslag: varför inte celebrera pro- testantismen med att på Mårtenstorget resa ännu en upplaga av Tony Craggs »Point of view«? Här är det dock inte den vanliga dussinversionen utan en specialutfor- mad variant med drag av Lukastjuren, och på den rider själve reformatorn i triumf. Innan dess har han dock pas- sat på att på Konsthallens port spika upp ett antal teser med förslag på hur man kan höja etablissemangets be- söksantal. Inför detta folkligt lutherska initiativ ger dock konsthallschefen Nacking upp ett ångestskri. Hon vill ju ha mer påv-ra utställningar och sätter därför i stället sin lit till den katolska kyrkans överhuvud, vars mässande på latin ju är nästan lika obegripligt som hennes konstval.

Lukasmålare: Carl Foung
Årtal: 2017

keyboard_arrow_up