Skånes mittpunkt, en Hö(ö)rsägen

Denna plansch blev ovanligt stor därför att åtminstone två av de avbildade personerna är långa och ståtliga Lukasbrö- der. Jag har därför add(o)erat dukens storlek. Skånska akade- mien som ledamotsmässigt delvis sammanfaller med Lukas- gillet, i detta fall Sven Rosborn, Göran Hermerén och Sven Olle Olsson, har under hösten roat sig med att försöka leta upp Skånes exakta geografiska mittpunkt som visade sig fin- nas vid Brännemölla kvarn i Höör. Platsen är väl lämpad för ett kommande minnesmärke av något slag, men hade den exakta mittpunkten råkat befinna sig ett tiotal meter norrut så hade en ankdamm lockat med sin vattenspegel… Stilen i planschen är något i den klassiska stilen efter Gainsborough och Reynolds helformatsideal. I klassisk engelsk porträtt- konst är kanske den exakta mittpunktens teori inte så prö- vad i dess brist på dynamik. Man kanske skulle ha prövat att hitta den ideala punkten i Skåne efter »gyllene snittets« princip. Jag gissar då att man hamnat i Foteviken istället…

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2007

keyboard_arrow_up