»Skål«

Min plansch i år föreställer i dubbel upplaga Lukasgillets nye skattmästare och parentatör Peter Löwegren skålandes med sig själv i mjölk. Anledningen till detta skålande är att Peter under året vunnit en juridisk strid med Lunds Renhållningsverk där han slipper att själv förflytta sina sopkärl tvärs över en grusad gång. Underlaget är för trögt för att dra sopkärlen tyckte renhållnings- verket. Då grusgången samtidigt sluttade lätt utför så tyckte rätten att renhållningsverket får, trots det tröga underlaget, att omaka sig och själva dra tunnorna till den väntande sopbilen. Vad ren- hållningsverk och Lukasbröder kan tänkas tycka om trögheten på underlaget på min plansch får vi gissa oss till. Vi får hoppas att någon inte drabbas av akut »kärl-kramp«.

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2009

keyboard_arrow_up