Sankte Per visar bilder

På Lukasdagen visade Per Lindström bilder vilket var mycket uppskattat. I bakgrunden på denna plansch ses Grands mäk- tiga silhuett. Enligt den grekiska mytologin skapades Pallas Athena ur Zeus huvud. Men trogen gillets feministiska och postfreudianska traditioner är perspektivet här det omvända. Tjuren och Venusdyrkaren skapas här ur Afrodites huvud, vilket allusionen på Botticellis målning »Venus födelse« på- minner om. I planschens mitt ses Sankte Per själv, flankerad till vänster av reportagefotografen Per Lindström. En av de bilder som visades på årsmötet föreställde en polisman som bytt plats med polishunden, så att polishunden satt vid ratten. Polishunden är här ersatt av en tjur – tjurhuvudet markeras av Picassos berömda skulptur (cykelsadel plus cykelstyre). Polisen bär kravatt – som hälsning till gillesmästaren – och även som ett profetiskt förebud om den nya Lukas-kravatten. Polisens ansikte saknar konturer (häri kan en dunkel symbolik inläsas) och ansiktet är inspirerat av en av Magrittes bilder av ett ansikte just utan konturer.

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2009

keyboard_arrow_up