Ryttarporträtt av Patrick Amsellem (efter Velasquez)

Ett porträtt icke blott av en Lukasbroder utan även av »Årets Lundensare«. Denna utmärkelse utdelas av Grandiosa sällskapet. därav den gran- diosa utformningen, visande Patrick Amsellem hållande konstens fana högt över den skånska slätten. Erinras bör att detta porträtt egentligen inte är ett färdigt verk utan bara en skiss, nämli- gen till den ryttarstaty Lund ännu väntar på att få… Var skissen sedan ska placeras kan ni själva räkna ut.

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2018

keyboard_arrow_up