Rusta för krig

Efter några decennier av total nedrustning manas svenska myndigheter och medborgare nu ånyo att bygga upp ett fungerande civilförsvar. Gamla skydds- rum rustas upp och befolkningen manas att ha sprit- kök och vattendunkar hemma »om kriget kommer«. På vissa platser är frågan dock inte OM kriget kommer – här råder det redan krig mellan ordningsmakt och kriminella gäng. Så vad göra när vi fått så kallade no- go-zoner dit polisen inte vågar skicka sina bilar? Jo, då skickar man i stället bussar. Alltså Carl XII:s bussar: gossar blå i stället för farbror blå. Med sin långvariga vistelse i Turkiet i bagaget är ju krigarkungen Carl ock- så sällsynt van att hantera muselmanska bråkmakare – en kalabalik i sänder. Som Carl XII:s kista till skillnad från Peder Winstrups dock inte öppnats på länge får den riktige kungen här ersättas av den än mer porträtt- like (och mer nyligen avlidne) Lukasbrodern Keddy Kjellberg. Och naturligtvis rider han inte på någon av de dresserade älgar som det sägs att den karolinska hä- ren försökte få fram utan på Lukastjuren!

Lukasmålare: Ronny Hård
Årtal: 2017

keyboard_arrow_up