Ronny Hård

I katastrofernas tid, som vi upplever just nu(Estonia, Scandinavian star osv.), går allting under. Lukasmålarna har samlats på jakt efter offer, dvs ämnen till bra uppslag för plansher. Lukasbröderna har varit alldeles för snaälla det gångna året och ämnena har därför varit få. Här ses Lukasmålarna på en tillfällig Medusa-flotte. De är ute på djupt vatten till dess att de funnit offren.
Fr v ses i vattnet Gunnar Ottosson. Han drar farkosten, lockad av en korv. Sune Rudnert sitter i fören med en Lukasflagga och en SOS-fana. Sölve Olsson står bakom honom. Lång och trygg ser vi Carl Foung, det är han som håller i lockbetet. Thure Thörn paddlar, stil going strong, med stöd av Tage E Nilsson. Längst bak befinner sig Johan Lunnér, vilken av säkerhetsskältagit på sig en flytväst.

Lukasmålare: Ronny Hård
Årtal: 1994

keyboard_arrow_up