Docenten i fysik, Hans Uno Bengtsson, ses här i midsommarinspiration och han experimenterar med de fysiska lagarna. Här ses han syssla med metangas och kolsyra kombinerat med kraftig alkoholtillsats. Han har förklarat varför det bildas dimma i ölbuteljerna, när de öppnas. Med hjälp av egen uppfinning till landningsställ tror han sig kunna se Norrland från nattligt perspektiv. Metangasen lagras i blöjor, som har den rätta lagringsegenskapen. Kaninen blir förvånad över ekipaget. Emellertid tvekar han och därför hinner en fiskmås sätta sig på antennen. 176 x 149 cm.

keyboard_arrow_up