»Poseidons tårar«

Lunds Badhus och de olika problemen i samband med utbyggnaden får vi här en inblick i. Simklubben Poseidon: »Problemen med ba- det har funnits i flera år«. Fuktigheten i luften i det nya badhuset är för hög, men ibland finns inget vatten i bassängerna. Skandalbygget stängs emellanåt av, utan att badgästerna informeras. Poseidon står beredd på trampolinen och är här avbildad som Lukastjur, eftersom guden Poseidon också förknippades med både tjurar och hästar… Treudden är Poseidons vapen, som han dock ställt åt sidan i sin stilla tillbedjan om bättre badtider. Bassängen är alltså torrlagd och stängd, men vattnet tränger in utifrån, eftersom utanför badhuset ser man hur stormen Sven härjar. Hornen är avbrutna, då Poseidon stångat sig blodig för att göra sig hörd hos politikerna.

Lukasmålare: Thomas Holm
Årtal: 2013

keyboard_arrow_up