Nilsson och Nilsson i Lund

Nilsson och Nilsson i Lund
I förgrunden i denna labyrintiska målning (gäller även den ene brottarens dräkt) bryter Oscar Reutersvärd, förklädd till Frank Andersson, ner en annan brottare (möjligen trädgårdsarkitekten S I Andersson) i en dubbel-Nilsson, en för stationen och en för Clemenstorget.
Men vid ett jubileum blickar man gärna tillbaka. I bilden skymtar verk av två av de stora i det lundensiska kulturlivet, Wiven Nilsson och Gösta Adrian Nilsson, den senare representerad genom en parafras på sin storartade målning ”Syntes av en stad”, där man i mitten anar Domkyrkan i Lund.
Över allt ihop anar man Gad Rausings beskyddande blick. Genom den generösa donationen till boken om Lukasgillet från Gad och Bibs Rausing har Gad befäst sin ställning som gillets (inte pontifexmaximus men väl) benefactor maximus.

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 1998

keyboard_arrow_up