»Näsvis Lundarapsodi«

Liberalerna i Lund har förslagit att spårvagnarna i Lund ska döpas efter kända Lundabor som gjort in- satser inom kultur, vetenskap och politik. Varför inte tidigare FNL‐ledaren Sverker Oredsson? I bilden ses tre dansande kvinnor à la Picasso, en med partibe- teckningen »L« på sig dansa framför just en sådan spårvagn. Till vänster anas »strålande tider« i form av den nya fontänen på Bantorget, vars vatten om- vandlas till silver‐ och guldpengar (»free coins from the fountain«). Dessa behövs för att finansiera den planerade spårvagnsdepån, som beräknas bli dyrare än beräknat (vem är överraskad?). Bortsett från den- na »golden shower« utgörs bildens verkliga guldkant dock av dess gyllene ram dekorerad med olika näsor, nästan som egyptiska tecken. Denna näsekrets miner om Nasotekets jubileumsbok om 350 näsor under lika många år, redigerad av Lukasbrodern Per Lind- ströms (avbildad i målningens mitt).

Lukasmålare: Göran Hermerén
Årtal: 2018

keyboard_arrow_up