Molnets herre

Över gillets arkivarie och webbmästare Robert Hofbauer svävar ett moln. Är det en bild av att konstnärer snarare får sin lön i himlen än på jorden? Kanske. Är det Molnet? Robert Hofbauers svar på alla problem är »Vi stoppar det i Molnet! – protokoll, planscher, nya fo- tografier och gamla trycksaker…«. Nej, det är förstås det moln som skapades av prins Eugen. Var påven är? Tillsammans med den him- melske fadern som gömmer sig bakom molnet.

Lukasmålare: Mats Rydstern
Årtal: 2016

keyboard_arrow_up